12

Hội Nghị Xúc Tiến Thương Mại - Đầu Tư - Du Lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại Dubai

Ho Chi Minh City - Viet Nam and Emirates co-operate to burgeon in toursim and trade sectors
Airline and Ho Chi Minh City’s Tourism and Trade bodies ink Memorandums of Understanding to mutually promote travel to Vietnamese city and facilitate imports and exports; collaboration to boost tourism and trade
Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam và Emirates phát triển hợp tác trong lĩnh vực Du lịch và Thương mại
Emirates, Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh lập bản ghi nhớ về hợp tác song phương nhằm xúc tiến Du lịch Việt Nam, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu và hợp tác để thúc đẩy Du lịch và Thương mại.


Dubai, UAE, 24 October 2018 – On the light of recent fruitful relationship between Viet Nam and UAE, H.E. Mr. Nguyen Thanh Phong, the Chairman of the People’s Committee of Ho Chi Minh City, led a high-level delegation to have a working visit to UAE from 22 to 25 October 2018. On this occasion, Ho Chi Minh City People’s Committee, Department of Tourism, Department of External Relations and Investment and Trade Promotion Centre of Ho Chi Minh City (ITPC), Viet Nam Embassy in UAE, in cooperation with the related partners in Dubai, UAE, especially Emirates, held the conference on “Trade, Investment and Tourism Promotion into Ho Chi Minh City”.
Dubai, các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, ngày 24 tháng 10 năm 2018 – Dựa trên mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã có chuyến thăm và làm việc tại các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10 năm 2018. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC), Đại sứ quán Việt Nam tại các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, phối hợp với các đối tác liên quan tại Dubai, các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, đặc biệt là Tập đoàn Emirates, tổ chức hội thảo “Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh”.
During this Conference, Emirates signed three Memorandums of Understanding (MoU) to facilitate tourism and trade in the Vietnamese destination. Through these MoUs, Emirates, the world’s largest international airline, and Ho Chi Minh City, the largest and most visited city in Viet Nam, agreed to promote and support the tourism sector in Viet Nam as well as to strengthen and encourage the bilateral trade between HCM City and Dubai, contributing to the economy relationship between Viet Nam and UAE.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Emirates đã ký ba Biên bản ghi nhớ (MoU) để tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và thương mại tại Việt Nam. Thông qua các Biên bản ghi nhớ, Emirates, hãng hàng không quốc tế lớn nhất thế giới và Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất và và có lượng du khách lớn nhất tại Việt Nam, đã đồng ý xúc tiến và hỗ trợ ngành du lịch ở Việt Nam cũng như tăng cường và khuyến khích giao thương song phương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Dubai, đóng góp cho mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất.
The airline will mutually collaborate with Ho Chi Minh City Department of Tourism, Ho Chi Minh City Tourism Promotion Center (HTPC), as well as Investment and Trade promotion Centre of Ho Chi Minh City (ITPC) to promote Ho Chi Minh City as a tourist destination and trade hub. The agreements were signed by Badr Abbas, Emirates’ Senior Vice President - Commercial Operations for Far East, Haitham Al Battawy, Emirates’ Country Manager for Viet Nam as well as Nabil Sultan, Divisional Senior Vice President for Emirates SkyCargo in the presence of H.E. Mr. Nguyen Thanh Phong, Chairman of People's Committee of Ho Chi Minh City, H.E. Mr. Trinh Vinh Quang, Ambassador, Mr. Le Phuong, Commercial Counsellor - Head of Viet Nam Trade Office in Dubai, Mr. Omar Khan, Director of International Offices, Dubai Chamber of Commerce and Industry and Mr. Aldulrahman Mohamed Al Hosani, Director of Exporter Services Department, Dubai Export.
Tập đoàn Emirates sẽ hợp tác với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (HTPC), cũng như Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) để quảng bá thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến du lịch và trung tâm thương mại của Việt Nam. Các thỏa thuận đã được ký kết bởi Badr Abbas, Phó chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Emirates – Bộ phận điều hành thương mại khu vực Viễn Đông, ông Haitham Al Battawy, Giám đốc Emirates tại Việt Nam cũng như Nabil Sultan, Phó chủ tịch cấp cao của Emirates SkyCargo cùng sự hiện diện của Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ông Trịnh Vinh Quang, Đại sứ Việt Nam tại UAE, Ông Lê Phương, Tham tán Thương mại - Trưởng Văn phòng Thương mại Việt Nam tại Dubai, Ông Omar Khan, Giám đốc Văn phòng Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubai và Ông Aldulrahman Mohamed Al Hosani, Giám đốc Vụ Xuất khẩu Dubai.
Commenting on the signing of the MoUs, Badr Abbas, SVP - Commercial Operations for Far East, Emirates said, “Viet Nam is a very important destination within Emirates’ network and we are pleased to collaborate on joint promotional activities that will leverage the route’s success and increase passenger traffic to Ho Chi Minh City. With the aim of creating more demand for travel to Ho Chi Minh City, we look forward to partnering with both tourism bodies to showcase the city’s offerings as a tourist destination and key business hub. Through a dynamic joint programme to include promotional events, roadshows and tourism exchanges, Emirates hopes to make a significant contribution to boosting tourism and trade in Viet Nam”.
Nhận xét về việc ký kết các Biên bản ghi nhớ, ông Badr Abbas, Phó chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Emirates – Bộ phận điều hành thương mại khu vực Viễn Đông cho biết, “Việt Nam là một điểm đến rất quan trọng trong mạng lưới của Emirates và chúng tôi rất vui lòng được hợp tác trên các hoạt động khuyến mại nhằm thúc đẩy, tăng lưu lượng du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích thúc đẩy nhu cầu du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi mong muốn hợp tác với cả các cơ quan du lịch & thương mại để giới thiệu các dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến du lịch và là trung tâm thương mại của khu vực và thế giới.Thông qua một chương trình hợp tác sáng tạo và năng động bao gồm các sự kiện quảng cáo, roadshows và trao đổi du lịch, Emirates hy vọng sẽ đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy du lịch và thương mại tại Việt Nam
“Emirates has enjoyed tremendous success in its operations in Viet Nam with non-stop daily flights to both Ho Chi Minh City and Hanoi. Since we launched our service to Ho Chi Minh City in 2012, Emirates has carried more than 1.25 million passengers on the route. Dubai is one of the top five destinations from Ho Chi Minh City and we hope to mirror this success and establish Dubai as a significant contributor to passenger arrivals and tourist numbers to Viet Nam,” he added.
Ông Badr Abbas nhận xét thêm “Emirates đã đạt được thành công to lớn trong việc khai thác thị trường Việt Nam với các chuyến bay thẳng mỗi ngày đến cả Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Kể từ khi chúng tôi triển khai dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2012, Emirates đã vận chuyển hơn 1,25 triệu hành khách đi và đến Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, Dubai là một trong năm điểm đến hàng đầu của khách du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi hy vọng lượng khách du lịch Dubai đến Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam cũng sẽ tương tự như vậy”.
Commenting on the long-standing relationship with Emirates that underpinned these new agreements, Mr. Le Phuong, Commercial Counsellor – Head of Viet Nam Trade Office in UAE said: “Emirates is already an important facilitator of international tourism to Viet Nam, bringing in a significant portion of the nearly 13,000,000 international visitors welcomed to Viet Nam in 2017. Compared to the previous year, international arrivals have increased by 29% and we recognise the contributions made by Emirates to achieve this phenomenal growth. Besides, Emirates is also the effective and efficient channel for the transportation of the fresh fruits and vegetables of Viet Nam to reach and penetrate into the UAE market and other countries in Middle East and Africa. We wish to win new markets like the UAE and attract more visitors by showcasing exceptional tourism offerings and have found in Emirates, the ideal partner to achieve this.”
Nhận xét về mối quan hệ lâu dài với Emirates và những thỏa thuận mới này, ông Lê Phương, Tham tán thương mại - Trưởng phòng Thương mại Việt Nam tại các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất cho biết: “Emirates là một đối tác quan trọng mang lượng du khách quốc tế to lớn trong gần 13.000.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam vào năm 2017. So với năm trước, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 29% và chúng tôi nhận thấy những đóng góp của Emirates đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể. Bên cạnh đó, Emirates cũng là hãng vận chuyển trái cây và rau quả tươi của Việt Nam tiếp cận và thâm nhập vào thị trường các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất và các nước khu vực Trung Đông và châu Phi một cách rất hiệu quả. Chúng tôi mong muốn mở rộng tới những thị trường mới như các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất và thu hút nhiều du khách hơn bằng cách giới thiệu các dịch vụ du lịch dộc đáo thông qua đối tác lý tưởng mà chúng tôi đang làm việc, Emirates.
“With the signing of these MoUs, we wish to promote and strengthen our partnership in both trading and tourism sectors and explore new collaborations that will be mutually beneficial to both Emirates and Ho Chi Minh City. We would also like to express our willingness and support to ensure its continuous success in serving the destination,” continued Mr. Le Phuong.
Ông Lê Phương cho biết thêm “Với việc ký kết các Biên bản ghi nhớ này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác trong cả lĩnh vực thương mại và du lịch và tìm ra những hướng hợp tác mới có lợi cho cả Emirates và Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự mong muốn và hỗ trợ của chúng tôi để đảm bảo tiếp tục sự thành công của thị trường điểm đến”.
The Agreement will see marketing activities such as attendance of tourism and trade shows and fairs, trade familiarisation trips, product presentations and workshops, amongst others, be undertaken jointly by Emirates and the relevant Boards in HCM City.
Emirates SkyCargo, the freight division of Emirates and ITPC will explore opportunities to promote trade to and from Ho Chi Minh City. Emirates SkyCargo has already played a key role in strengthening trade links between the City and the rest of the world. In the last financial year alone, the carrier transported a total of close to 50,000 tonnes of Vietnamese exports and imports - an increase of 21% from the previous year. With its global network, Emirates SkyCargo has created new markets for Vietnamese exporters. In 2017 the air cargo carrier facilitated a near fivefold increase in the volumes of exports of fresh fruits and vegetables such as rambutans, mango and lychees from Viet Nam to Dubai.
Biên bản ghi nhớ sẽ xem các hoạt động tiếp thị, quảng bá như tham dự các hội chợ du lịch và thương mại, các chuyến đi khảo sát, workshop và hội thảo về sản phẩm, được thực hiện bởi Emirates cùng các Sở ban ngành liên quan tại TP HCM.
Emirates SkyCargo, bộ phận vận chuyển hàng hóa của Emirates và ITPC sẽ khám phá các cơ hội để thúc đẩy thương mại đến và đi từ Thành phố Hồ Chí Minh. Emirates SkyCargo đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối liên kết thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thế giới. Trong năm vừa qua, hãng đã vận chuyển tổng cộng gần 50.000 tấn hàng xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam - tăng 21% so với năm trước. Với mạng lưới toàn cầu, Emirates SkyCargo đã tạo ra thị trường mới cho ngành xuất khẩu Việt Nam. Trong năm 2017, số lượng hàng xuất khẩu như trái cây và rau quả tươi như chôm chôm, xoài và vải từ Việt Nam đến Dubai mà hãng đã vận chuyển đã tăng gấp 5 lần.
According to the World Travel & Tourism Council’s report “Travel & Tourism Economic Impact 2018 – Viet Nam,” the total contribution to Viet Nam’s travel and tourism GDP was USD20,605 million in 2017, accounting for 9.4% of total GDP, and is expected to grow by 6.2% in 2018. Travel and Tourism in Viet Nam directly supported almost 2.5 million jobs (4.6% of total employment) which is forecasted to rise by 1.9% in 2018 and a further 1.5% per annum to reach 2,917,000 jobs (4.9% of total employment) in 2028. In terms of importance of the travel and tourism sector’s total contribution to GDP, Viet Nam ranks in the 47th position out of 185 countries and ranks 31st in terms of forecasted growth of the sector.
Theo Tạp chí Du lịch Thế Giới và báo cáo chuyên đề của Hội đồng Du lịch về “Ngành Du lịch và những tác động đến nền kinh tế Việt Nam”, tổng đóng góp cho GDP của du lịch tại Việt Nam là 20.605 triệu USD trong năm 2017, chiếm 9,4% tổng GDP và dự kiến tăng 6,2% trong năm 2018. Du lịch ở Việt Nam đã trực tiếp tạo ra gần 2,5 triệu việc làm (chiếm 4,6% tổng số việc làm) dự báo sẽ tăng 1,9% vào năm 2018 và 1,5% mỗi năm và sẽ đạt 2.917.000 việc làm (4.9 % tổng số việc làm) vào năm 2028. Xét về tầm quan trọng của ngành du lịch đóng góp vào GDP, Việt Nam đứng thứ 47 trong số 185 quốc gia và đứng thứ 31 về dự báo tăng trưởng của ngành.
In addition to the daily service to Ho Chi Minh City since 2012, Emirates also launched its daily service to Hanoi with a stopover in Yangon in 2016, which became a direct flight between Dubai and Hanoi, one year later. The daily services to both Vietnamese cities are operated by Boeing 777-300ER aircraft in 2-class configurations, with an overall capacity of 5,992 seats per week between Economy and Business Class.
Emirates SkyCargo began its operations in Viet Nam in 2008 and currently offers a weekly cargo capacity of over 1400 tonnes on its freighter and passenger services to Ho Chi Minh and Hanoi for Vietnamese customers.
Emirates has a fleet of 270 aircraft and flies to 162 destinations in 86 countries and territories across six continents.
Ngoài các chuyến bay thẳng hằng ngày của Emirates tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm 2012, hãng cũng ra mắt chuyến bay thẳng đến Hà Nội với một điểm dừng chân tại Yangon vào năm 2016, chuyến bay này đã trở thành chuyến bay thẳng giữa Dubai và Hà Nội sau một năm. Các dịch vụ hàng ngày cho cả hai thành phố tại Việt Nam đều được sử dụng máy bay Boeing 777-300ER, tổng sức chứa đạt 5,992 chỗ ngồi và hãng cũng phục vụ hai tầng lớp là Hạng phổ thông và Hạng thương gia mỗi tuần.
Emirates SkyCargo bắt đầu hoạt động tại Việt Nam trong năm 2008 và hiện đang phục vụ vận chuyển hơn 1400 tấn hàng hóa và hành khách hàng tuần đến Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Emirates đang sở hữu 270 máy bay và khai thác 162 điểm đến tại 86 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp sáu châu lục.


Một số hình ảnh tại lễ kí kết các biên bản ghi nhớ giữa Emirates và các Sở Du lịch & Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại Dubai vào ngày 24/10/2018:


Chứng kiến lễ kí kết có sự hiên diện của ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Ông Trịnh Vinh Quang, Đại sứ Việt Nam tại UAE; Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở ban ngành khác

Ông Haitham Al Battawy – Giám đốc điều hành Văn phòng Emirate Airlines tại Việt Nam ký kết MOU với Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố
(Đại diện là ông Lê Trương Hiền Hòa – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch)


Ông Badr Abbas – Phó Chủ tịch cao cấp, Bộ phận điều hành Thương mại vùng Viễn Đông – Tập đoàn Emirates ký MOU với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
(Đại diện là Ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc SDL)

Bên cạnh đó, Sở Du lịch TPHCM cũng đã có buổi gặp mặt và làm việc với Sở Du lịch & Tiếp thị Thượng Mại Dubai sau Chương trình Hội nghị. Buổi làm việc tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cũng đã đạt được một số thống nhất khả quan về việc hợp tác phát triển du lịch giữa hai bên, trong đó đặc biệt phía Dubai, UAE đã đồng ý tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 15 năm 2019, đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia Trung Đông tham dự sự kiện du lịch quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 15 năm 2019

Bài viết liên quan

bn ngayhoi

ASEAN - poster

bannerSunRun

banner 2019Email Vietravel - 280x250

SGW 270x240px-01-01

Banner 270x240px-01broa

BenThanh Tourist Black Friday Banner

 bia sach

TCB HCMC INTL Marathon 1

 

82192534 

logo agrimark chnh

11

 

thống kê truy cập

1042142
Today
488
Yesterday
2114
This Week
6943
Last Week
1020831
This Month
43897
Last Month
79481
All days
1042142

Your IP: 3.235.159.8

facebook

Kiến Thức Du lịch:

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BẦU TRỜI MỚI
(New Sky Communication Co Ltd.,)

Địa chỉ: 131/32, đường 26/3, P.Bình Hưng Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Address: 131/32, 26/3 Street, Binh Hung Hoa Ward, Tan Phu District, HCMC

SĐT: 0898.42.24.18 - 0913008030 - 0988185805

Email: chungdung.dulich3mien@gmail.com - thongtin.pr@gmail.com 

Copyright © 2017 Kiến Thức Du Lịch. All Rights Reserved. - webcare by EMG