Asia Travel & Event (DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI): TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU🤩



Asia Travel & Event (DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI): TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU🤩

#TínNgưỡngThờMẫu​
Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tin từ UNESCO tối 1/12/2016

Theo tư liệu của Cục Di sản văn hoá, trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi…

Từ thế kỷ XVI, việc thực hành tín ngưỡng này trở thành một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức người dân. 🤩

💕 DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM 💕

𝐀𝐒𝐈𝐀 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 ( Travel – Hotel – Restaurant )
🏡 124/9 Cộng Hoà, P. 04, Q. Tân Bình, TP. HCM
🌎
🌐
#ASIA_GROUP​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #TínNgưỡngThờMẫu​​ ​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​#Di_Sản_Văn_Hóa_Phi_Vật_Thể​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #Trải_nghiệm​

source

Author: Asia Group - Travel & Event

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.