Đạo diễn Vũ Trần với "di sản văn hóa Sài Gòn" – Người Trẻ & Di Sản #08Khi nhắc đến di sản văn hoá, người ta sẽ dễ dàng liệt kê ra có thể là một bộ môn đờn ca, cũng có thể là một lễ hội cổ truyền hoặc có thể cụ thể hơn là một ngôi đền thờ cổ nào đó.
Nhưng để nói đến một “di sản văn hoá Sài Gòn”, đạo diễn Vũ Trần đã dùng “Đêm Hoa Lệ” để kể như thế nào?


NGƯỜI TRẺ & DI SẢN PODCAST
Sài gòn – Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 320 năm lịch sử – là vùng đất giao chuyển địa lý giữa tây và đông nam bộ. Với dân số khoảng 9 triệu dân, Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh là nơi giao lưu của nhiều nền văn hoá và sở hữu đa dạng các di sản văn hoá cả vật thể lẫn phi vật thể. Mặt khác, với sự tác động của nhịp sống năng động và có phần hối hả của Thành phố này đã vô tình làm cho những câu chuyện về “di sản” dần bị “lướt qua”. Người trẻ với cách nhìn mới, với khả năng sáng tạo của mình, họ làm gì, nghĩ gì và tiếp cận với di sản văn hóa như thế nào?

—-
Di Sản Văn Hóa Việt Nam – Vietnam Cultural Heritage Channel
Produced by: Chi Hội Báo Chí & Truyền Thông – Hội Di Sản Văn Hóa TP. Hồ Chí Minh
Executive Producer: Hiếu Dân

Contact: [email protected]

#NguoiTreDiSan #DaoDienVuTran #SaiGon #DemHoaLe
#DiSan #DiSanVanHoa #LichSu #Vietnam #CHAH #podcast

Nguồn: https://kienthucdulich.vn/

Author: Di Sản Văn Hóa - Vietnam Cultural Heritage

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.