Di sản văn hóa Óc EoVăn hóa Óc Eo là nền văn hóa cổ nổi tiếng ở mien Nam Việt Nam.Được phát hiện vào khoảng năm 1942 bởi nhà khảo cổ học người Pháp L.Mallerret, cho đến bây giờ diện mạo về văn hóa Óc Eo đã được làm rõ, chính những kết quả nghiên cứu khảo cổ học về văn hóa Óc Eo đã là sang tỏ vấn đề về vương quốc Phù Nam vào 2000 năm trước ở vùng đất Nam Bộ mà trong những tài lieu thư tích cổ trung hoa đã đề cập đến. Đoạn phim giới thiệu về văn hóa Óc Eo,về những hiện vật tiêu biểu của văn hóa này, đồng thời, với sự thành lập Ban quản lý di tích văn hóa Óc Eo một đơn vị có nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, giữ gìn và phát huy những giá trị tiêu biểu của văn hóa Óc Eo, hướng đến việc đưa nền văn hóa cổ này trở thành một di sản văn hóa nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn là di sản văn hóa thế giới.

source

Author: Ban quản lý Văn hóa Óc Eo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.