Đồng Hỷ – Gìn giữ giá trị di sản văn hóa phi vật thểTNTV – Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đồng Hỷ quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần phát huy giá trị của các di sản, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân.

source

Author: Đài PT-TH Thái Nguyên - TNTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.