hat sli lang son#hát hội xuân khu du kích Ba sơnNgày 27/8/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2966/QĐ-BVHTTDL đưa“Hát Sli dân tộc Nùng tỉnh Lạng Sơn” vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Nguồn: https://kienthucdulich.vn/

Author: Nắng mẫu sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.