Hát Xoan | Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Nhân LoạiTổng quan về hát Xoan – Phú Thọ khi chưa được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể thế giới! Đến ngày 24/11/2011, HÁT XOAN PHÚ THỌ CHÍNH THỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DSVHPVTTG CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP.
#bắklangthang

Nguồn: https://kienthucdulich.vn/

Author: Đỗ Bắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.