Hoi An – Viet Nam, Di sản văn hóa thế giới (a world cultural heritage)Hội An – Việt Nam, một trong những di sản còn sót lại sau chiến tranh, đã được công nhận di sản văn hóa thế giới.
Hội An là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Phố cổ Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, gồm những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Hội An được Google vinh danh chào mừng trên trang chủ.
Thanh Xuân nhất định phải đến ít nhất một lần.
(Hoi An – Vietnam, one of the legacy of the war, has been recognized as a world cultural heritage).
Hoi An is a city directly under Quang Nam Province, Vietnam. Hoi An Ancient Town has been a bustling international trading port, including architectural heritage dating back hundreds of years, recognized by UNESCO as a world cultural heritage since 1999. On July 16, 2019, Hoi An is honored by Google on the homepage.
Certain youth must come at least once.

Nguồn: https://kienthucdulich.vn/

Author: Lê Hà Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.