Lễ hội Trường Yên – Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.Tỉnh Ninh Bình đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm Danh xưng Ninh Bình (1822-2022) và 30 năm tái lập tỉnh (01/4/1992 – 01/4/2022). Đây là hoạt động mang tầm vóc và ý nghĩa lớn của tỉnh. Thông qua đó nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của quê hương và con người Ninh Bình, khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu đổi mới của quê hương , đất nước. Tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Ninh Bình. Đồng thời quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình nhằm thu hút đầu tư, thu hút khách tham quan trong và ngoài nước…
Xin mời mọi người đến với Lễ hội Trường Yên – Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Nguồn: https://kienthucdulich.vn/

Author: S4T Video-Studio

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.