Luật Di sản văn hóa (Phần 3)Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Quốc hội. Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

* Tìm hiểu Luật Việt Nam:
– Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
– Bộ luật Hình sự:
– Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng:
– Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước:
– Luật Nuôi con nuôi:
– Luật Hôn nhân và gia đình:
– Luật Quốc tịch Việt Nam:
– Luật Đấu giá tài sản:
– Luật Nghĩa vụ quân sự:
– Luật Đấu thầu:
– Luật Kiểm toán độc lập:
– Luật Kiểm toán Nhà nước:
– Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
– Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
– Luật Giá:
– Luật Nhà ở:
– Luật Trẻ em:
– Các video về tiếp nhận, sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ thiên tai:
– Luật Di sản văn hóa:
– Luật An ninh mạng:
– Luật Biên giới quốc gia:
– Luật Người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:
– Luật Du lịch:
– Luật Thi hành án hình sự:
– Luật Tín ngưỡng tôn giáo:
– Luật Cảnh vệ:
– Luật Bưu chính:
– Luật Dự trữ quốc gia:
– Luật Biển Việt Nam:
– Luật Kinh doanh bảo hiểm:
– Luật Hòa giải ở cơ sở:
– Bộ luật Lao động:
– Luật Kinh doanh bất động sản:
– Luật Luật sư:
– Luật Phá sản:
– Luật Cơ quan đại diện nước ta ở nước ngoài:
– Luật Công chứng:
– Luật Giáo dục đại học:
– Luật Cơ yếu:
– Luật Khiếu nại:
– Luật Bảo hiểm xã hội:
– Bộ luật Tố tụng dân sự:
– Luật Đất đai:
– Luật Trưng cầu ý dân:
– Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
– Luật Phòng chống HIV/AIDS:
– Luật Kế toán:
– Luật Cán bộ, công chức:
– Luật Viên chức:
– Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:
– Luật Trọng tài thương mại:
– Luật Tố tụng hành chính:
– Luật Tố cáo:
– Luật Tiếp công dân:
– Luật Ngân sách Nhà nước:
– Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam:
– Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân:
– Luật Thi hành án dân sự:
– Luật Giám định tư pháp:
– Luật Công an Nhân dân:
– Pháp lệnh về Công an xã:
– Bộ luật Tố tụng hình sự:
– Pháp lệnh Cảnh sát môi trường:
– Luật Hợp tác xã:
– Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam:
– Luật Hộ tịch:
– Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
– Pháp lệnh Quản lý thị trường:
– Luật Xử lý vi phạm hành chính:
– Luật Giáo dục:
– Luật Lực lượng dự bị động viên:
– Luật Dân quân tự vệ:
– Luật Bảo hiểm y tế:
– Luật Cạnh tranh:
– Luật Cư trú:

source

Author: Tìm hiểu luật Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.