Múa rối nước: Đặc sản văn hóa Việt | VTCVTC | Múa rối nước là môn nghệ thuật đặc sắc ra đời từ nền văn hóa lúa nước. Từ một nghệ thuật mang yếu tố dân gian, múa rối nước đã trở thành một nghệ thuật sân khấu của mọi người dân Việt.
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:

source

Author: VTC TIN MỚI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.