Nghề dệt chiếu Lát: Di sản văn hóa phi vật thể! | LATVLATV | Tại Cần Đước nghề dệt chiếu Lát được xem là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn và phát huy.

*Website:
* Điện thoại: ( 072) 3 831 383
* Email: [email protected]

source

Author: Long An TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.