Number LVI: Hướng dẫn kiếm tiền với app Lucky Step đi bộ kiếm tiền, chỉ 62k free mỗi ngày Cực Ngon .App Lucky Step là app mới phát hành ngày 30/11/2021.
Ngày 03/01/2022 update phiên bản 1.0.9

Tỉ lệ quy đổi: 2 xu = 1₫
Min rút: 1000000₫

– Thưởng người mới, lần đầu vào app nhận ngay 25k after see 1 advert.
Nhiệm vụ trong app mỗi ngày:
– Đi bộ tối đa 20000 bước ( 4 xu/bước ) ~ 80000 xu ~ 40000₫. ( Làm Fact, Không Fake được ) ( Chạy 1 advert )
– Đăng nhập mỗi ngày = 4000₫ ( Chạy 1 advert )
– Lucky Wheel: 8 lần/day ~ 8 advert = 12000₫
– Cào: 10 lần/day ~ 10 advert = 36000₫
– Lucky Point: 5 lần/day ~ 5 advert = 10000₫

Tổng ( trừ đi bộ, thưởng người mới ):
– Mỗi ngày kiếm được:
4000 + 12000 + 36000 + 10000 = 62000₫
1 + 8 + 10 + 5 = 24 advert

– Sau nửa tháng kiếm được:
+ Trước lần rút đầu:
25000 + ( 4000 + 12000 + 36000 + 10000 ) x 16 day = 1017000₫
+ Sau lần rút đầu:
( 4000 + 12000 + 36000 + 10000 ) x 17 day = 1054000₫

source

Author: Tích Tiểu Thành Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.