Phật bốn mặt – Dữ liệu số Di Sản Văn Hóa AngkorSố Hóa tượng Phật bốn mặt của Di Tích Angkor Wat – Điêu khắc đá thời kỳ Ăngko-Thế kỷ 14-15. Dữ liệu Di Sản Văn Hóa thế giới.

Tìm hiểu về công nghệ Chuyển đổi số Di Sản Văn Hóa của VR3D ở đây:
Facebook:

Nguồn: https://kienthucdulich.vn/

Author: VR3D - Số hóa di sản, di tích và Bảo tàng ảo 3D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.