STDe -Talkshow VTC10 – Khai thác di sản văn hóa phục vụ du lịch tại Việt NamCùng bàn luận về vấn đề khai thác di sản văn hóa phục vụ du lịch tại Việt Nam vùng với 2 vị khách mời:
– PGS.TS. Đặng Văn Bài – Phó Chủ tịch Hội đồng di sản Văn hóa Quốc gia
– TS.KTS. Nguyễn Thu Hạnh – Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững

source

Author: STDe Du lịch bền vững

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.