Posted in Đặc sản

Chợ sớm miền quê | Đặc sản miền sông nước | THDT

➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương… đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình…

Continue Reading... Chợ sớm miền quê | Đặc sản miền sông nước | THDT
Posted in Đặc sản

Cơm mắm ngày mưa | Đặc sản miền sông nước | THDT

➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương… đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình…

Continue Reading... Cơm mắm ngày mưa | Đặc sản miền sông nước | THDT
Posted in Đặc sản

Vàng ươm Bánh xèo Cao Lãnh | Đặc sản miền sông nước | THDT

➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương… đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình…

Continue Reading... Vàng ươm Bánh xèo Cao Lãnh | Đặc sản miền sông nước | THDT
Posted in Di sản

Mượt mà điệu hò Đồng Tháp – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đất sen hồng | THDT

➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, khoa giáo, giải trí, ẩm thực… đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của…

Continue Reading... Mượt mà điệu hò Đồng Tháp – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đất sen hồng | THDT
Posted in Đặc sản

Món ăn từ hến | Đặc sản miền sông nước | THDT

➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương… đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình…

Continue Reading... Món ăn từ hến | Đặc sản miền sông nước | THDT
Posted in Đặc sản

Chuyện những mùa mưa | Đặc sản miền sông nước | THDT

➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, khoa giáo, giải trí, ẩm thực… đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của…

Continue Reading... Chuyện những mùa mưa | Đặc sản miền sông nước | THDT
Posted in Đặc sản

Muôn vị canh chua phương Nam | Đặc sản miền sông nước | THDT

➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương… đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình…

Continue Reading... Muôn vị canh chua phương Nam | Đặc sản miền sông nước | THDT
Posted in Di sản

Độc đáo đền thờ Wat Phou – Di sản văn hóa thế giới tại Lào | THDT

➡ Click Theo dõi (subscribe) để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp tại đây: Youtube chính…

Continue Reading... Độc đáo đền thờ Wat Phou – Di sản văn hóa thế giới tại Lào | THDT
Posted in Di sản

Lễ hội đền Tam Giang là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia | THDT

➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương… đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình…

Continue Reading... Lễ hội đền Tam Giang là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia | THDT
Posted in Đặc sản

Vị cháo phương Nam | Đặc sản miền sông nước | THDt

➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, khoa giáo, giải trí, ẩm thực… đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của…

Continue Reading... Vị cháo phương Nam | Đặc sản miền sông nước | THDt