Posted in Đặc sản

Cầu Chống Chơ – gặp khó khăn đội mưa làm gần xong cốt pha tường cánh phải chạy lũ khẩn cấp

Kênh chuyên quay về cuộc sống – Văn Hóa – Ẩm thực của người vùng cao Tây Bắc – Việt Nam . Nguyện giúp những…

Continue Reading... Cầu Chống Chơ – gặp khó khăn đội mưa làm gần xong cốt pha tường cánh phải chạy lũ khẩn cấp
Posted in Đặc sản

Cầu Chống Chơ bản nghỉ trồng Ngô – Chống Tầu cử ngay 1 tổ xuống giúp đổ bê tông tường cánh cuối

Kênh chuyên quay về cuộc sống – Văn Hóa – Ẩm thực của người vùng cao Tây Bắc – Việt Nam . Nguyện giúp những…

Continue Reading... Cầu Chống Chơ bản nghỉ trồng Ngô – Chống Tầu cử ngay 1 tổ xuống giúp đổ bê tông tường cánh cuối
Posted in Đặc sản

Cầu Chống Chơ – Lực lượng mạnh Chống Tầu ra quân giúp Chống Chơ đổ xong sân thượng lưu rồi

Kênh chuyên quay về cuộc sống – Văn Hóa – Ẩm thực của người vùng cao Tây Bắc – Việt Nam . Nguyện giúp những…

Continue Reading... Cầu Chống Chơ – Lực lượng mạnh Chống Tầu ra quân giúp Chống Chơ đổ xong sân thượng lưu rồi