Posted in Di sản

Bagan được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới

Sau gần 25 năm được đề cử vào danh sách, quần thể chùa tháp ở thành phố Bagan của Myanmar đã được Tổ chức Giáo…

Continue Reading... Bagan được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
Posted in Di sản

Trình Diễn Dân Ca Huế – Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Của Nhân Loại

#hành_trình_mới Nguồn: https://kienthucdulich.vn/

Continue Reading... Trình Diễn Dân Ca Huế – Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Của Nhân Loại
Posted in Di sản

Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội – Di sản Văn hóa thế giới.=Cùng tôi du lịch Việt Nam=62-22645

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Công trình kiến trức đồ sộ…

Continue Reading... Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội – Di sản Văn hóa thế giới.=Cùng tôi du lịch Việt Nam=62-22645
Posted in Di sản

Trình Diễn Nghi Thức Kéo Co Ngồi | Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Của Nhân Loại

#Long_Biên source

Continue Reading... Trình Diễn Nghi Thức Kéo Co Ngồi | Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Của Nhân Loại
Posted in Di sản

Tôn Vinh 13 Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Việt Nam | Honoring 13 Vietnam Intangible Cultural Heritage

#hành_trình_mới source

Continue Reading... Tôn Vinh 13 Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Việt Nam | Honoring 13 Vietnam Intangible Cultural Heritage
Posted in Di sản

ĐÌNH NAM HƯƠNG – HÀ NỘI | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO

#KÝSỰDISẢNUNESCO ĐÌNH NAM HƯƠNG – HÀ NỘI DU LỊCH, KÝ SỰ DI SẢN, UNESCO,TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ, TỨ PHỦ -KÝ SỰ DI SẢN…

Continue Reading... ĐÌNH NAM HƯƠNG – HÀ NỘI | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO
Posted in Di sản

ĐÌNH – ĐỀN KIM LIÊN | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO

#KÝSỰDISẢNUNESCO ĐÌNH – ĐỀN KIM LIÊN DU LỊCH, KÝ SỰ DI SẢN, UNESCO,TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ, TỨ PHỦ -KÝ SỰ DI SẢN UNESCO,…

Continue Reading... ĐÌNH – ĐỀN KIM LIÊN | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO
Posted in Di sản

LỄ HỘI ĐỀN GIÓNG 2019 | DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI

#KÝSỰDISẢNUNESCO LỄ HỘI ĐỀN GIÓNG 2019 ĐỀN THỜ THÁNH GIÓNG DU LỊCH, KÝ SỰ DI SẢN, UNESCO,TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ, TỨ PHỦ -KÝ…

Continue Reading... LỄ HỘI ĐỀN GIÓNG 2019 | DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI
Posted in Di sản

HOÀNG THÀNH THĂNG LONG | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO

#KÝSỰDISẢNUNESCO HOÀNG THÀNH THĂNG LONG DU LỊCH, KÝ SỰ DI SẢN, UNESCO,TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ, TỨ PHỦ -KÝ SỰ DI SẢN UNESCO, CHẦU…

Continue Reading... HOÀNG THÀNH THĂNG LONG | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO