Posted in Di sản

Trình Diễn Dân Ca Huế – Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Của Nhân Loại

#hành_trình_mới Nguồn: https://kienthucdulich.vn/

Continue Reading... Trình Diễn Dân Ca Huế – Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Của Nhân Loại
Posted in Di sản

Trình Diễn Nghi Thức Kéo Co Ngồi | Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Của Nhân Loại

#Long_Biên source

Continue Reading... Trình Diễn Nghi Thức Kéo Co Ngồi | Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Của Nhân Loại
Posted in Di sản

Tôn Vinh 13 Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Việt Nam | Honoring 13 Vietnam Intangible Cultural Heritage

#hành_trình_mới source

Continue Reading... Tôn Vinh 13 Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Việt Nam | Honoring 13 Vietnam Intangible Cultural Heritage
Posted in Di sản

ĐÌNH NAM HƯƠNG – HÀ NỘI | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO

#KÝSỰDISẢNUNESCO ĐÌNH NAM HƯƠNG – HÀ NỘI DU LỊCH, KÝ SỰ DI SẢN, UNESCO,TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ, TỨ PHỦ -KÝ SỰ DI SẢN…

Continue Reading... ĐÌNH NAM HƯƠNG – HÀ NỘI | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO
Posted in Di sản

ĐÌNH – ĐỀN KIM LIÊN | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO

#KÝSỰDISẢNUNESCO ĐÌNH – ĐỀN KIM LIÊN DU LỊCH, KÝ SỰ DI SẢN, UNESCO,TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ, TỨ PHỦ -KÝ SỰ DI SẢN UNESCO,…

Continue Reading... ĐÌNH – ĐỀN KIM LIÊN | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO
Posted in Di sản

LỄ HỘI ĐỀN GIÓNG 2019 | DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI

#KÝSỰDISẢNUNESCO LỄ HỘI ĐỀN GIÓNG 2019 ĐỀN THỜ THÁNH GIÓNG DU LỊCH, KÝ SỰ DI SẢN, UNESCO,TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ, TỨ PHỦ -KÝ…

Continue Reading... LỄ HỘI ĐỀN GIÓNG 2019 | DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI
Posted in Di sản

HOÀNG THÀNH THĂNG LONG | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO

#KÝSỰDISẢNUNESCO HOÀNG THÀNH THĂNG LONG DU LỊCH, KÝ SỰ DI SẢN, UNESCO,TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ, TỨ PHỦ -KÝ SỰ DI SẢN UNESCO, CHẦU…

Continue Reading... HOÀNG THÀNH THĂNG LONG | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO