Tài sản văn hóa Việt Nam | Triển lãm công nghiệp Di sản Văn hóa Quốc tếChúng tôi xin giới thiệu về “Triển lãm công nghiệp Di sản Văn hóa Quốc tế” tại Hàn Quốc. Triển lãm công nghiệp Di sản Văn hoá Quốc tế mang đến thông tin và kỹ thuật hàng đầu, là nền tảng kinh doanh lĩnh vực tài sản văn hoá – viện bảo tàng duy nhất và lớn nhất trong nước. Triển lãm công nghiệp Di sản Văn hóa Quốc tế bao gồm 6 lĩnh vực như bảo tồn di sản văn hóa, phòng
chống thiên tai, khôi phục tu sửa, tận dụng, tài sản kĩ thuật số, viện bảo tàng với sự tham gia của cơ quan đại diện Hàn Quốc và các công ty chuyên ngành Hàn Quốc. Hơn nữa, các cơ quan, đoàn thể Hàn Quốc của từng lĩnh vực di sản văn hóa, viện bảo tàng tham dự với tư cách là cơ quan hỗ trợ, cùng nhau tạo nên nền tảng kinh doanh lĩnh vực di sản văn hóa, viện bảo tàng lớn nhất Hàn Quốc.

Liên hệ:
Email: [email protected]
DT: +82-54-702-1062

source

Author: AKEI - Giới thiệu Triễn lãm Hàn Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.