TÂM HUYẾT VỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓAPhóng sự của Truyền hình Lào Cai về ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lào Cai, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, người có duyên với Lào Cai và tâm huyết với công việc của mình.

Nguồn: https://kienthucdulich.vn/

Author: MÃ ANH LÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.