Trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm giày thêu của người Xạ Phang Điện BiênTrao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm giày thêu của người Xạ Phang tại tỉnh Điện Biên.

Nguồn: https://kienthucdulich.vn/

Author: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.